จำหน่ายวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้

ทางบริษัทฯทำการจัดจำหน่ายวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ทุกชนิดตามขนาดและความต้องการของลูกค้า
ได้แก่ ไม้พาเลท ลังไม้แบบโปร่ง ลังไม้แบบทึบ ไม้กันกระแทก ไม้รัชชิ่ง เป็นต้น

พร้อมทั้งมีวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ผ่านการกำจัดแมลงศัตรูพืช ตามข้อกำหนดของ IPPC ดังนี้
-การอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ด้วยความร้อน (HEAT TREATMENT)
-การรมยาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้โดยสารรมเมทิลโบร์ไมด์ (METHYL BROMIDE FUMIGATION)

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีการจัดจำหน่าย พาเลทพลาสติกใหม่ และ พาเลทพลาสติกมือสอง

แบบบรรจุภัณฑ์ของเรา

ลังไม้แบบทึบ

ลังไม้แบบโปร่ง

พาเลทไม้

พาเลทพลาสติก
Scroll to Top