การรมยาเพื่อป้องกันไวรัสซิกา (ZIKA)

มาตรการป้องกันไวรัสซิกา การส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน

อ้างอิง http://www.aqsiq.gov.cn/zjxw/zjxw/zjftpxw/201603/t20160304_462176.htm

ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 ทางรัฐบาลจีนได้ออกประกาศการรมยาเพื่อป้องกันไวรัสซิกา (ZIKA) สำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศจีน ซึ่งมาตรการดังกล่าว กำหนดให้ตู้สินค้าและพาหนะขนส่งที่มีต้นกำเนิดจากประเทศที่พบผู้ติดเชื้อจำนวน 40 ประเทศ จะต้องมีหนังสือรับรองว่า ได้ผ่านการรมยาเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของไวรัส ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยประเภทของการรมยาเพื่อกำจัดยุงที่ประเทศจีนแนะนำมีดังนี้

1. รมยาด้วย Aluminium Phosphide
2. รมยาด้วย Methyl Bromide

บริษัท นีฎาวรรณ (ไทยแลนด์) จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการรมยาเพื่อกำจัดยุงลายและพาหะไวรัส พร้อมทั้งสามารถออกหนังสือรับรองการรมยาตามมาตรการดังกล่าว ให้กับผู้ส่งสินค้าออกไปยังประเทศจีน

สามาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
089-8157124 คุณกฤษฏา อันนูอาร์
081-1725478 คุณสมฤดี อันนูอาร์

back
Scroll to Top