แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มใบแจ้งรมยา
อัพเดทเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
เวลา 12:06:45 น.

แบบคำขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (พ.ก.7)
อัพเดทเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
เวลา 09:28:06 น.

เงื่อนไข บรรจุภัณฑ์ไม้ส่งออกไปออสเตรเลีย (ENG)
อัพเดทเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
เวลา 18:47:25 น.

มาตรฐานการรมยาของประเทศออสเตรเลีย สารรม methyl bromide
อัพเดทเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560
เวลา 18:23:54 น.

Scroll to Top