เกี่ยวกับเรา

ในปีพุทธศักราช 2546 เราได้ก่อตั้ง บริษัท นีฎาวรรณ (ไทยแลนด์) จำกัด ด้วยเงินทุนจดทะเบียน
2 ล้านบาท และได้เริ่มให้บริการทางด้านตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าว และบริการรมยากำจัด
แมลงศัตรูพืชสินค้าแก่ผู้ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในทั่วทุกมุมโลก
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ สู่งานบริการต่างๆ อาทิเช่น
งานบริการด้านแพ็คกิ้งและเคลื่อนย้ายสินค้า บริการรถรับจ้างขนส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักร
และจัดจำหน่ายวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการรับบริการที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และครบวงจรยิ่งขึ้น   จนปัจุบันทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากทุกแขนง
ทั้งผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก บริษัทสายการเดินเรือ บริษัทเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ บริษัทชิปปิ้ง
และโรงผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นจะพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการ และยังมุ่งเน้นในความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในบริการต่างๆจากเรา เพราะ เรารักในงานบริการ

Scroll to Top